Zich samen inzetten
voor een menselijke samenleving

Waar staat Stichting ViVant voor:

Stichting ViVant staat voor “dat zij leven” en is bedoeld om kleinschalige initiatieven te ondersteunen die de positie voor kansarme groepen blijvend kunnen verbeteren. Aanvragers in Nederland en in het buitenland die zich voor deze mensen inzetten, kunnen een beroep doen op onze Stichting voor financiŽle hulp.

Voor wie is Stichting ViVant bedoeld:

In Nederland en daarbuiten worden door ons activiteiten ondersteund die de positie van groeperingen in armoede- of achterstandsituaties helpen te veranderen. Ook subsidiŽren wij initiatieven die zorgen:

  • voor verbetering van levensomstandigheden van mensen in zorgelijke armoede-situaties, voor educatie-initiatieven en medische voorzieningen voor kansarmen.
  • voor ontplooiingskansen van mensen die daardoor beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien,
  • voor een kans op een zelfstandiger leven, of
  • voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die afhankelijk zijn van hulp van buitenaf.

Organisaties die zich inzetten voor groepen die in een of meerdere van de hierboven geschetste situaties verkeren en bij andere instanties geen of onvoldoende gehoor vinden, kunnen een beroep doen op onze stichting. Iedere aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden die u bij het hoofdstuk Subsidies kunt aantreffen.

Waar is Stichting ViVant actief:

Er is geen gebiedsbeperking, waardoor vragen voor hulp in Nederland als voor waar ook ter wereld ingediend kunnen worden. Bij aanvragen voor projecten in het buitenland wordt de mate van controle zwaar meegewogen, omdat wij er zeker van willen zijn dat eventuele donaties op de juiste plaats terecht komen en bestemd worden voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd.