CONTACT

Het Secretariaat van Stichting ViVant geeft u desgewenst vrijblijvend nadere informatie.

De adresgegevens zijn:

Telefoon:
E-mail:
Webpagina:

Bankrekeningnummer:
Inschrijfnummer KvK:


Stichting ViVant
p/a Linatestraat 87
5042 PP Tilburg

013 - 5920039
info@stichtingvivant.nl
www.stichtingvivant.nl

NL80 ABNA 0617 742359
18050876