ALGEMEEN

OPRICHTING

Stichting ViVant is een organisatie die is opgericht in 1997 vanuit een particulier initiatief. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18050876.

HET BESTUUR

De Stichting kent een Bestuur bestaande uit 5 personen die gemiddeld 5 keer per jaar bijeenkomen om ontvangen aanvragen te beoordelen. Het Bestuur wordt gekozen voor onbepaalde tijd en bestaat uit de navolgende personen:

De Heer J.A.C.W.M. van Grinsven
De Heer E.J. Reijnen
De heer M.W.M. van de Laar
De heer S.A.J. van Grinsven
Mevrouw L van Grinsven - Rentema
-  Voorzitter
-  Penningmeester
-  Lid
-  Lid
-  Lid

INKOMSTEN

De middelen die de Stichting jaarlijks schenkt worden verkregen vanuit de opbrengst van het vermogen. ViVant is derhalve zelf niet actief op zoek naar giften of donaties om projectondersteuning mogelijk te maken, maar staat daar uiteraard wel voor open.